• Den gyldne kongle.
  Premien til vinnerlaget.

  Velkommen til Skoglekene 2019

  Skoglekene er et samarbeid mellom Skoleskogen, Skogselskapet, Norsk Skogmuseum og Hamar Naturskole. Formålet er å motivere skolene/elevene til å bruke nærskogen i undervisningen, øke kunnskapen om skog og skape fysisk aktivitet i skolehverdagen.

  Skoglekene er en konkurranse for landets 5. klassinger. De innledende rundene foregår i skolens nærskog, der oppgavene handler om nærskogen og artene som lever der, og hvilken betydning skogen har for mennesket. Elevarbeidene sendes inn til bedømming, og de beste vil komme til en nasjonal finale.

  Skoglekene ble gjennomført for andre gang på landsbasis i 2018. Det var 56 skoler som meldte seg på, og 12 skoler som kom til finalen. Til slutt var det Vålbyen skole fra Hedmark fylke som sto på toppen av pallen. Her er tre tilbakemeldinger fra årets deltakere:


  Vi gleder oss. Kjempebra opplegg som vi lærer mye av uansett om vi ikke kommer til noen finale.
  - Folldal skole, Hedmark

  Må berre få sei takk for supert opplegg. Veldig spennande og kjekke oppgåver. Eg føler at elevane opplever skogen og naturen på ein heilt anna måte etter dette prosjektet. Då vi var i skogen for å finne utøva fuglar som lever i skogen vår, sa ein av elevane at ho opplevde det heilt annleis å gå i skogen no. "No ser vi, høyrer og brukar sansane våre, ikkje sånn som før då vi berre gjekk her og vasa." Veldig gøy!!.
  - Krokane skule, Sogn og Fjordane

  Takk for stimulerende oppgaver på nett.
  - Nesheim skole, Nord-Trøndelag

  PÅMELDING

  Påmeldingsfrist 1. desember.
  Invitasjon


  Gjennomføring
  Skoglekene 2019 er delt inn i tre runder

  Runde 1 – Naturens forundringssti

  Én dag i nærskogen, klassen får tilsendt forundringssti. Temaene er dyre- og plantelivet i skogen, bærekraftig utvikling og friluftsliv, og formålet er å skape grubling, forundring og diskusjoner, snarere enn fasitsvar.
  Gjennomføres i perioden 7. januar - 1. februar 2019.

  Runde 2 – Oppdrag skogen!

  Seks ulike oppdragskort presenteres her på nettsiden. Klassen velger ut to oppdrag som de skal arbeide med . Oppdragskortene vil gi mulighet for å velge blant praktiske, teoretiske, kunnskapsbaserte og kreative oppgaver. Elevarbeid sendes inn, og disse vil avgjøre hvem som kvalifiserer seg til finalen.
  Gjennomføres i perioden 11. februar - 26. april 2019.

  Runde 3 – Finale på Norsk Skogmuseum, Elverum

  Finalelaget vil bestå av fire elever. Klassen/læreren bestemmer hvilke fire elever som skal få representere klassen. Rimeligste reisealternativ for disse fire elevene med reisefølge(én voksen) vil dekkes, og det er muligheter for overnatting i telt/lavvo på Skogmuseet.
  Onsdag 5. juni 2019


  De innledende rundene i Skoglekene foregår i skolenes nærskog. Klassene kan selv velge hvordan og når de i løpet av periodene vil arbeide med oppgavene, og opplegget kan fint tilpasses ulike læreplanmål.


  Klasser som deltar i Skoglekene kan ta kontakt med sitt lokale skogselskap. Kanskje blir de med dere på en dag i skogen? Skogselskapet er en ideell organisasjon med lokallag i hele landet. Kunnskapsformidling om skogen og skogens verdier er en del av deres daglige virke. I løpet av et år deltar flere tusen barn på skogdager i regi av Skogselskapet. Du finner mer informasjon på Skogselskapet nettside


  Premiering

  Vinnerklassen mottar «Den gylne kongle»!

  I tillegg er det pengepremier til de tre beste:
  1.plass: 5000 kr
  2.plass: 3000 kr
  3.plass: 2000 kr

  Alle som gjennomfører finalen får:

  • et sett med trelagsplakater
  • boka om bjørka gjennom fire årstider, Frøken Betula

  Kontakt

  Dersom du har spørsmål, send e-post til: skoglekene@skogkurs.no

  Runde 1 - åpner 7. januar 2019

  Første runde skal elevene orientere seg i nærskogen, lage et kart og gjøre seg kjent med trær og planter som vokser der. Klassen skal også velge ett tre som de skal følge gjennom skoleåret. Videre vil første runde bestå av en enkel formingsoppgave.


  Oppgavene er altså:

  1. På tur i nærskogen skal elevene bruke kart. Læreren må skaffe eller lage et kart. Etterpå skal klassen lage et kart/kartskisse av nærskogen som skal det sendes inn. Dere kan selv velge hvordan det skal lages. Elevene kan for eks. tegne selv, eller digitale hjelpemidler kan brukes. Elevene har kanskje selv synspunkter på hva et kart bør inneholde, men noen tips kan være:
   • himmelretningene
   • skolen
   • stier/veger
   • hvor "klassens" tre står
   • bekker, elver, vann
   • gapahuk/leirområde
   • spor etter menneskers bruk av skogen
  2. Undersøk skogen. Hva slags skog er det? Hva vi kaller skogen, kommer an på hvilke treslag man finner der, og hvilke det er mest av. I tillegg må man se hvilke andre planter som vokser der. Nå om høsten er det ikke blomster, men se om dere finner bær. Kryp også helt inntil bakken, steiner eller stammer: Hva slags mose finner dere der? Lag en «rapport» med dokumentasjon av hva slags skog dette er, og en presentasjon av de vanligste treslagene, bærene og mosene i skogen.

  3. "Klassens tre". Velg ett tre som klassen skal følge i høst, vinter og vår. Det kan være lurt å merke det med et bånd. Det bør være et løvtre, og det skal gjøres minimum fire observasjoner i perioden 1. september - 20. april. Beskriv treet, og dokumenter endringene.

  4. Gå på oppdagelsesferd i skogen og finn materiell til et kunstverk. Elevene kan samarbeide, eller klassen kan lage noe i felleskap. Lag kunstverket ute i naturen, eller ta materiellet med tilbake til skolen og lag et kunstverk der. Tema er fritt. Ta bilde av kunstverket.

  PDF-nedlastningRetningslinjer og annen nyttig informasjon


  Besvarelse

  Bidraget kan enten sendes i posten eller med e-post til

  Skogbrukets kursinstitutt
  Honnevegen 60
  2836 Biri


  E-post: skoglekene@skogkurs.no

  Merk bidraget med

  • Skoglekene 2018
  • fylke
  • navn på skolen


  Frist: 1. november 2017

  Nyttige tips og lenker

  Skoleskogen
  Skoleskogen er undervisningsprogrammet Lære med skogen sin portal for lærere som ønsker å undervise i og om skogen. En viktig del av tilbudet, er nettsider med ulike temaer og ulike målgrupper. Her kan man blant annet finne Uteskoleveven for lærere, Skogveven for mellomtrinnet, og Kongleposten for de minste. På Skoleskogen kan man finne undervisningsopplegg, faktastoff, oppgaver elevene kan bryne seg på, Spør om skog og et eget leksikon om skog.


  Aktuelle lenker - kart
  Kart i skolen
  Finn himmelretningene


  Aktuelle lenker - skogtyper og treslag
  Skog og mangfold
  Treslag
  Treslag i Norge


  Aktuelle lenker - moser
  Naturfagsenterets moseatlas


  Aktuelle lenker - kunstverk
  Hvis dere vil lage et kunstverk i skogen (stedskunst, eller land art), kan det være en god idé å la seg inspirere av bilder på Internett. Søk på for eksempel "land art children" eller "land art autumn".
  Land art
  Trollvev
  Bilde med materialer fra naturen


  Lykke til!

  Runde 2 - åpner 11. februar 2019

  I runde 2 skal elevene finne ut hva slags dyr som finnes i skogen, og finne ut hvordan de lever i samspill med hverandre. De skal følge med på «klassens tre» utover våren, og lage enkle bruksting av tre.


  Oppgavene er altså

  1. Gå på jakt etter spor og sportegn i skogen. Bruk øynene og ørene godt; hvilke fugler, pattedyr, insekter eller andre småkryp lever i nærskogen? Funnene må dokumenteres, men dere kan selv velge hvordan.
  2. Alle dyrene og plantene i skogen lever i et samspill med hverandre. Lag en næringskjede eller et næringsnett der ett eller flere av dyrene fra nærskogen inngår.
   Hvordan kan menneskelig aktivitet (skogbruk, friluftsliv, annet) påvirke dyrelivet og samspillet i skogen?
  3. Oppsøk «klassens tre» og følge med på forandringene utover våren. Sammenlign gjerne også med andre treslag i nærheten, om klassens tre for eksempel er tidlig eller sent ute med å spire eller blomstre. Beskriv treet og dokumenter endringene.
  4. «Brukskunst». Mennesket har gjennom alle tider utnyttet tremateriale til å lage både nyttige og vakre gjenstander. Med utgangspunkt i tre, - finn gjerne et emne i skogen - skal elevene lage noe av tre. Temaet er fugler.

  Lag en «rapport» med dokumentasjon av hva dere har funnet, hva dere har lært og hva dere har lagd


  PDF-nedlastningRetningslinjer og annen nyttig informasjon


  Besvarelse

  Bidraget kan enten sendes i posten eller med e-post til

  Skogbrukets kursinstitutt
  Honnevegen 60
  2836 Biri


  E-post: skoglekene@skogkurs.no

  Merk bidraget med

  • Skoglekene 2018
  • fylke
  • navn på skolen


  Frist: 20. april 2018

  Nyttige tips og lenker

  Spor og sportegn

  Våre ulike skoger og artene som lever der

  Næringsnett

  Aktuelle lenker - skogtyper og treslag

  Ting å lage av tre

  LYKKE TIL!

   

  Runde 3: Finale på Norsk Skogmuseum

  Onsdag 5. juni 2019

  Til sammen 61 skoler har deltatt i de innledende rundene, og det har vært både inspirerende og artig å se gjennom alle bidragene.

  Alle klassene har gjort en meget god jobb! Det var likevel noen bidrag som skilte seg ut, og følgende klasser fra hvert fylke har kvalifisert seg til finalen:

  Finnmark - Ingen skoler deltok

  Troms - Øvergård Montesorriskole

  Nordland - Buksnes

  Nord-Trøndelag - Binde

  Sør-Trøndelag - Stadsbygd

  Møre og Romsdal - Ingen skoler deltok

  Sogn og Fjordane - Selje

  Hordaland - Gullfjordunge

  Rogaland - Tysværvåg

  Vest-Agder - Oasen skole Songdalen

  Aust-Agder - Vegårshei

  Vestfold - Galleberg

  Østfold - Torp

  Telemark - Åmot

  Buskerud - Hønefoss

  Oslo - Lilleaker

  Akershus - Bråte

  Oppland - Bagn

  Hedmark - Avklares etter fylkesfinale 9. juni

  Vi gratulerer så mye!


  Om finalen

  Finalen vil foregå på Norsk Skogmuseum i Elverum onsdag 14. juni. Finalen starter kl. 10.30, og avsluttes kl. 13.30, med premieutdeling kl. 14.30. Hver klasse vil være representert med fire elever. Disse fire elevene må samarbeide som et lag. I løpet av tre timer skal laget løse både praktiske og teoretiske oppgaver om skog, natur og friluftsliv i ulike former. Det kan derfor være lurt å repetere temaene fra de innledende rundene. Ingen medbrakte hjelpemidler er tillatt. Alle oppgavene vil foregå utendørs. Velkommen, - og måtte den beste skogmester vinne!


  Om Skogmuseet

  Norsk Skogmuseum ligger i Elverum i Hedmark fylke. Mange av utstillingene innendørs er helt nye, og spenner over temaer som dyreliv i Norge, skog og skogbruk, jakt og fiske. Det fantastiske treet viser fotosyntesen og andre fascinerende egenskaper hos trærne. Ute har museet et stort friluftsareal. I dagene 8.-9. og 12.-15. juni arrangeres Skog og vann, hvilket betyr at museet disse dagene tilbyr et mylder av aktiviteter.