• Den gyldne kongle.
  Premien til vinnerlaget.

  Velkommen til Skoglekene 2020

  Skoglekene er et samarbeid mellom Skoleskogen, Skogselskapet, Norsk Skogmuseum og Hamar Naturskole. Formålet er å motivere skolene/elevene til å bruke nærskogen i undervisningen, øke kunnskapen om skog og skape fysisk aktivitet i skolehverdagen.

  Skoglekene er en konkurranse for landets 5. klassinger. De innledende rundene foregår i skolens nærskog, der oppgavene handler om nærskogen og artene som lever der, og hvilken betydning skogen har for mennesket. Elevarbeidene sendes inn til bedømming, og de beste vil komme til en nasjonal finale.

  Skoglekene ble gjennomført for tredje gang på landsbasis i 2019. Det var 143 skoler som meldte seg på, og 17 skoler som kom til finalen. Til slutt var det Vestbygda skole i Buskerud fylke som sto på toppen av pallen. Her er tre tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:


  Vi gleder oss. Kjempebra opplegg som vi lærer mye av uansett om vi ikke kommer til noen finale.
  - Folldal skole, Hedmark

  Må berre få sei takk for supert opplegg. Veldig spennande og kjekke oppgåver. Eg føler at elevane opplever skogen og naturen på ein heilt anna måte etter dette prosjektet. Då vi var i skogen for å finne utøva fuglar som lever i skogen vår, sa ein av elevane at ho opplevde det heilt annleis å gå i skogen no. "No ser vi, høyrer og brukar sansane våre, ikkje sånn som før då vi berre gjekk her og vasa." Veldig gøy!!.
  - Krokane skule, Sogn og Fjordane

  Takk for stimulerende oppgaver på nett.
  - Nesheim skole, Nord-Trøndelag

  PÅMELDING

  Påmeldingsfrist 1. desember.
  Invitasjon


  Gjennomføring
  Skoglekene 2020 er delt inn i tre runder

  Runde 1 – Naturens forundringssti

  Én dag i nærskogen, klassen får tilsendt forundringssti. Temaene er dyre- og plantelivet i skogen, bærekraftig utvikling og friluftsliv, og formålet er å skape grubling, forundring og diskusjoner, snarere enn fasitsvar.
  Gjennomføres i perioden 6. januar - 3. februar 2020.

  Runde 2 – Oppdrag skogen!

  Seks ulike oppdragskort presenteres her på nettsiden. Klassen velger ut ett oppdrag som de skal arbeide med . Oppdragskortene vil gi mulighet for å velge blant praktiske, teoretiske, kunnskapsbaserte og kreative oppgaver. Elevarbeid sendes inn, og disse vil avgjøre hvem som kvalifiserer seg til finalen.
  Gjennomføres i perioden 11. februar - 27. april 2020.

  Runde 3 – Finale på Norsk Skogmuseum, Elverum

  Finalelaget vil bestå av fire elever. Klassen/læreren bestemmer hvilke fire elever som skal få representere klassen. Rimeligste reisealternativ for disse fire elevene med reisefølge (én voksen) vil dekkes, og det er muligheter for overnatting i telt/lavvo på Skogmuseet.
  juni 2020


  De innledende rundene i Skoglekene foregår i skolenes nærskog. Klassene kan selv velge hvordan og når de i løpet av periodene vil arbeide med oppgavene, og opplegget kan fint tilpasses ulike læreplanmål.


  Klasser som deltar i Skoglekene kan ta kontakt med sitt lokale skogselskap. Kanskje blir de med dere på en dag i skogen? Skogselskapet er en ideell organisasjon med lokallag i hele landet. Kunnskapsformidling om skogen og skogens verdier er en del av deres daglige virke. I løpet av et år deltar flere tusen barn på skogdager i regi av Skogselskapet. Du finner mer informasjon på Skogselskapet nettside


  Premiering

  Vinnerklassen mottar «Den gylne kongle»!

  I tillegg er det pengepremier til de tre beste:
  1.plass: 5000 kr
  2.plass: 3000 kr
  3.plass: 2000 kr

  Alle som gjennomfører finalen får:

  • et sett med trelagsplakater
  • boka om bjørka gjennom fire årstider, Frøken Betula

  Kontakt

  Dersom du har spørsmål, send e-post til: skoglekene@skogkurs.no

  Runde 1 – Naturens forundringssti

  Runde 1 - åpner 6. januar 2020

  I runde 1 av Skoglekene skal elevene ta i bruk nærskogen, og bli bedre kjent med den. Vi håper Naturens forundringssti skal få elevene til å gruble og undre seg, og kanskje se skogen og naturen rundt seg med litt andre øyne.


  1. Naturens forundringssti *

  2. Naturens forundringssti - 10 poster skal lastes ned, skrives ut og henges opp på egnede plasser. Vi anbefaler at du som læreren leser Naturens forundringssti – til læreren først. Her vil du finne råd og tips til gjennomføring. Dersom dere ønsker en felles gjennomgang av postene i klasserommet, kan presentasjonen Naturens forundringssti – oppsummering i fellesskap brukes. Etter at postene er gjennomført, ønsker vi en tilbakemelding på hvilken post elevene likte best.  3. Bilde av nærskogen. Hva er skog for deg?

  4. Vi vil gjerne bli litt kjent med elevenes nærskog, og vi vil gjerne vite hva skogen betyr for dem. Send oss et bilde fra den skogen dere benytter i skoletiden. Velg ett motiv som på en god måte beskriver hva dere synes om skogen deres.


   Vi ønsker kun ett bilde pr. klasse. Det er viktig å ta med begrunnelse for hvorfor dere valgte dette motivet.


   NB! Et utvalg av de innsendte fotografiene vil publiseres på Internett, f.eks. hjemmesider til samarbeidsorganisasjonene i Skoglekene, samt sosiale medier som Facebook. Her vil navn på skoler kunne offentliggjøres, men ikke navn på eventuelle elever.


  Hva skal sendes inn?

  Innen fristen 1. februar må dere sende inn tre ting:

  1. En tekst der dere forteller oss hvilken post klassen likte best i Naturens forundringssti, med en kort begrunnelse.
  2. Et bilde fra skolens nærskog.
  3. En kort tekst der dere begrunner motivet dere valgte for bildet av nærskogen.

  Bidraget kan enten sendes i posten eller med e-post til

  Skogbrukets kursinstitutt
  Honnevegen 60
  2836 Biri


  E-post: skoglekene@skogkurs.no

  Merk bidraget med

  • Skoglekene 2020
  • fylke
  • navn på skolen


  Frist: 1. februar 2020


  PDF-nedlastning Retningslinjer og annen nyttig informasjon


  PDF-nedlastning Naturens forundringssti - 10 poster (oppgaver)


  PDF-nedlastning Naturens forundringssti – til læreren


  PDF-nedlastning Naturens forundringssti – oppsummering i fellesskap

  Skoleskogen
  Skoleskogen er undervisningsprogrammet Lære med skogen sin portal for lærere som ønsker å undervise i og om skogen. En viktig del av tilbudet, er nettsider med ulike temaer og ulike målgrupper. Her kan man blant annet Skogveven for mellomtrinnet, og Kongleposten for de minste. På Skoleskogen kan man finne undervisningsopplegg, faktastoff, oppgaver elevene kan bryne seg på, Spør om skog og et eget leksikon om skog.


  TIPS: I Naturens forundringssti stilles mange spørsmål til eleven. I Spør om skog kan elevene selv stille et spørsmål om noe de lurer på.


  Lykke til!

  * Naturens forundringssti er utviklet med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

  Runde 2 - Oppdrag skogen!

  I runde 2 skal dere få velge et tema og gå litt i dybden på det. Her ser dere fire ulike kort. Hvert kort inneholder et oppdrag til elevene, og dere skal velge ett av kortene.

  Ved å klikke på kortet, kommer dere til lærerveiledningen. Lærerveiledningen beskriver


  • hva som skal gjøres
  • hva som skal leveres
  • råd og tips til gjennomføring
  • relevante kompetansemål

  kort 1


  Kort 3


  Kort 5  Hva skal sendes inn?
  Hva som skal sendes inn, står beskrevet på hvert oppdragskort.


  Bidraget kan enten sendes i posten eller med e-post til

  Skogbrukets kursinstitutt
  Honnevegen 60
  2836 Biri


  E-post: skoglekene@skogkurs.no

  Merk bidraget med

  • Skoglekene 2020
  • fylke
  • navn på skolen


  Frist: 26. april 2020

   

  Runde 3: Finale på Norsk Skogmuseum

  Til sammen 61 skoler har deltatt i de innledende rundene, og det har vært både inspirerende og artig å se gjennom alle bidragene.

  Alle klassene har gjort en meget god jobb! Det var likevel noen bidrag som skilte seg ut, og følgende klasser fra hvert fylke har kvalifisert seg til finalen:

  Finnmark - Ingen skoler deltok

  Troms - Øvergård Montesorriskole

  Nordland - Buksnes

  Nord-Trøndelag - Binde

  Sør-Trøndelag - Stadsbygd

  Møre og Romsdal - Ingen skoler deltok

  Sogn og Fjordane - Selje

  Hordaland - Gullfjordunge

  Rogaland - Tysværvåg

  Vest-Agder - Oasen skole Songdalen

  Aust-Agder - Vegårshei

  Vestfold - Galleberg

  Østfold - Torp

  Telemark - Åmot

  Buskerud - Hønefoss

  Oslo - Lilleaker

  Akershus - Bråte

  Oppland - Bagn

  Hedmark - Avklares etter fylkesfinale 9. juni

  Vi gratulerer så mye!


  Om finalen

  Finalen vil foregå på Norsk Skogmuseum i Elverum onsdag 14. juni. Finalen starter kl. 10.30, og avsluttes kl. 13.30, med premieutdeling kl. 14.30. Hver klasse vil være representert med fire elever. Disse fire elevene må samarbeide som et lag. I løpet av tre timer skal laget løse både praktiske og teoretiske oppgaver om skog, natur og friluftsliv i ulike former. Det kan derfor være lurt å repetere temaene fra de innledende rundene. Ingen medbrakte hjelpemidler er tillatt. Alle oppgavene vil foregå utendørs. Velkommen, - og måtte den beste skogmester vinne!


  Om Skogmuseet

  Norsk Skogmuseum ligger i Elverum i Hedmark fylke. Mange av utstillingene innendørs er helt nye, og spenner over temaer som dyreliv i Norge, skog og skogbruk, jakt og fiske. Det fantastiske treet viser fotosyntesen og andre fascinerende egenskaper hos trærne. Ute har museet et stort friluftsareal. I dagene 8.-9. og 12.-15. juni arrangeres Skog og vann, hvilket betyr at museet disse dagene tilbyr et mylder av aktiviteter.