• Den gyldne kongle.
  Premien til vinnerlaget.

  Velkommen til Skoglekene 2022


  Skoglekene er et samarbeid mellom Skogkurs, Skogselskapet, Norsk Skogmuseum og Hamar Naturskole. Formålet er å motivere skolene/elevene til å bruke nærskogen i undervisningen, øke kunnskapen om skog og skape fysisk aktivitet i skolehverdagen.

  Skoglekene er en konkurranse for landets 5. klassinger. De innledende rundene foregår i skolens nærskog, der oppgavene handler om nærskogen og artene som lever der, og hvilken betydning skogen har for mennesket. Elevarbeidene sendes inn til bedømming, og de beste vil komme til en nasjonal finale.

  Skoglekene ble gjennomført for femte gang på landsbasis i 2021. Det var 182 skoler som meldte seg på, og 15 skoler som kom til finalen. På grunn av covid-19 pandemien ble finalen flyttet til 25. august.
  Vinnerne av Skoglekene 2021 var:

  1. plass: Engerdal barne- og ungdomsskole, Innlandet
  2. plass: Bispehaugen skole, Trøndelag
  2. plass: Sky skole, Vestfold og Telemark

  I år ble det ingen bronseplass i finalen, men delt andreplass.  I denne filmen ser du høydepunktene fra finalen (NB! Husk lyd):

  Skoglekene _vimeo.mp4 from Skogkurs on Vimeo.


  Her er to tilbakemeldinger fra skoler som ikke kom til finalen, men som likevel har hatt stort utbytte av Skoglekene:


  1000 TAKK for et KJEMPEBRA opplegg. Dette var spennende og lærerike oppgaver. Vi skulle gjerne hatt tid til å jobbe med alle oppgavene. Vi tar det med oss videre og bruker det selv om konkurransen er over. Vi kommer til å prate varmt om opplegget for neste 5. klasse.
  - Darbu skole, Viken

  For oss har det viktigste vært å delta. Takk for et veldig kjekt opplegg, med god informasjon underveis og med veldige gode forslag til gjennomføring. Vi har brukt Skogveven mye, veldig kjekke og informative sider! Mange hadde lyst til å bli hogstmaskinfører etter den filmen :) Sidene om treslag var også veldig fine! Takk for et kjekt opplegg! .
  - Bogafjell skule, Rogaland

  Gjennomføring

  Runde 1 og 2 i Skoglekene foregår i skolenes nærskog. Klassene kan selv velge hvordan, og når de vil arbeide med oppgavene innenfor det angitte tidsrommet. Forundringsstien og oppdragene er i tråd med Fagfornyelsen.


  Klasser som deltar i Skoglekene kan ta kontakt med sitt lokale skogselskap; kanskje blir de med dere på en dag i skogen? Skogselskapet er en ideell organisasjon med lokallag i hele landet. Kunnskapsformidling om skogen og skogens verdier er en del av deres daglige virke. I løpet av et år deltar flere tusen barn på skogdager i regi av Skogselskapet. Du finner mer informasjon på Skogselskapet nettside.

  Skoglekene 2022 er delt inn i tre runder

  Runde 1 – Naturens forundringssti

  Naturens forundringssti lastes ned fra denne nettsiden og henges opp i nærskogen. Temaene er dyre- og plantelivet i skogen, bærekraftig utvikling og friluftsliv. Formålet er å skape grubling, forundring og diskusjoner, snarere enn fasitsvar. I tillegg håper vi dere bruker denne turen til å bli litt mer kjent i nærskogen.
  Gjennomføres i perioden 6. januar - 4. februar 2022.

  Runde 2 – Oppdrag skogen!

  Vi slipper fire ulike oppdrag på denne nettsiden 14. februar kl. 12.00. Klassen velger ut ett oppdrag som de skal arbeide med. Oppdragskortene vil gi mulighet for å velge blant praktiske, teoretiske, kunnskapsbaserte og kreative oppgaver. En presentasjon av elevarbeidet sendes inn til vår jury som vurderer alle besvarelsene og avgjør hvem som kvalifiserer seg til finalen.
  Gjennomføres i perioden 14. februar - 29. april 2022.

  Runde 3 – Finale på Norsk Skogmuseum, Elverum

  De beste besvarelsene kommer til finalen. Finalelaget vil bestå av fire elever. Klassen/læreren bestemmer hvilke fire elever som skal få representere under finalen. Rimeligste reisealternativ for disse fire elevene med reisefølge (én voksen) vil dekkes. Det er også muligheter for overnatting i telt/lavvo og koier på Skogmuseet.
  Finalen er 8. juni 2022.

  Premiering

  Vinnerklassen mottar «Den gylne kongle»!

  I tillegg er det pengepremier til de tre beste:
  1.plass: 5000 kr
  2.plass: 3000 kr
  3.plass: 2000 kr

  Påmelding

  Påmelding skoglekene 2022


  PDF-nedlastning Retningslinjer og annen nyttig informasjon

  PDF-nedlastning Invitasjon


  Kontakt

  Dersom du har spørsmål, send e-post til: skoglekene@skogkurs.no

  Runde 1 – Naturens forundringssti

 • Velkommen til Runde 1, nå er Skoglekene 2022 i gang! Her er en hilsen til elevene:

  Med Naturens forundringssti skal eleven få undre seg, og kanskje se skogen og naturen rundt seg med litt andre øyne. Oppgavene er i tråd med overordnet del i det nye læreplanverket, og skal bidra til kritisk tenkning, samarbeid og utforskning. Temaene er dyre- og plantelivet i skogen, bærekraftig utvikling og friluftsliv, og formålet er å skape grubling og diskusjoner, snarere enn fasitsvar.


  I løpet av runde 1 skal elevene besøke nærskogen og utføre to ulike oppdrag:


  1. Naturens forundringssti *

  2. Naturens forundringssti skal lastes ned, skrives ut og henges opp på egnede plasser. Dokumentet Naturens forundringssti – til læreren gir råd og tips til gjennomføring. For et godt læringsutbytte, er det viktig med en felles samtale/gjennomgang av hver post. Etter at naturstien er gjennomført, ønsker vi en tilbakemelding på hvilke to poster elevene likte best.


   PDF-nedlastning Naturens forundringssti (oppgaver)


   PDF-nedlastning Naturens forundringssti – til læreren  3. Bilde av et spesielt tre

  4. Trær kan være spesielle på så mange måter. Spesielt stort, spesielt fint, spesielt rart. Det kan være elevenes klatretre eller elevenes vennskapstre.
   Eller kanskje er treet spesielt fordi det er gammelt og insekter, sopp og fugler lever i det. Elevene må bli enige om ett tre de synes er spesielt, og sende oss et bilde av treet sammen med en kort beskrivelse av hvorfor det treet ble valgt.


   Tips: Vær litt nøye når dere tar bildet, slik at det er skarpt, og motivet er tydelig.


   NB! Vi ønsker å publisere et utvalg av de innsendte fotografiene på Internett, f.eks. på hjemmesider til samarbeidsorganisasjonene i Skoglekene, samt sosiale medier som Facebook. Her vil navn på skoler kunne offentliggjøres, men ikke navn på eventuelle elever. Dersom dette ikke er OK, må dere gi beskjed om det.


  Hva skal sendes inn?

  Innen fristen 4. februar må dere sende inn:

  1. En tekst der dere forteller oss hvilke to poster klassen likte best i Naturens forundringssti, med en kort begrunnelse.
  2. Et bilde (i JPG-format) av et spesielt tre
  3. En kort tekst der dere begrunner valget av spesielt tre

  Bidraget kan enten sendes i posten eller med e-post til

  Skogbrukets kursinstitutt
  Honnevegen 60
  2836 Biri


  E-post: skoglekene@skogkurs.no

  I emnefeltet på e-posten er det fint om dere skriver

  • fylke
  • navn på skolen


  Frist: 4. februar 2022


 • Runde 2 - Oppdrag skogen!

  Hvert kort inneholder et oppdrag til elevene, og dere skal velge ett av kortene.

  Dere har frist til 7. mars med å velge oppdrag. Send oss en e-post med beskjed.


  Ved å klikke på kortet, kommer dere til lærerveiledningen. Lærerveiledningen beskriver


  • hva som skal gjøres
  • relevante kompetansemål
  • råd og tips til gjennomføring
  • hva som skal leveres

  kort 1


  Kort 3


  Det er bidragene i Runde 2 som avgjør hvem som får finaleplass.

  Like viktig som finaleplass er at oppdragene blir en inspirasjonskilde til å gjennomføre lokale skoleprosjekter som klassen og hele skolen kan ha glede av.


  Vi minner om Retningslinjene for Skoglekene.
  Bidraget kan sendes i posten eller med e-post til

  Skogbrukets kursinstitutt
  Honnevegen 60
  2836 Biri


  E-post: skoglekene@skogkurs.no

  Merk bidraget med

  • fylke
  • navn på skolen  Frister:
  7. mars – Hvilket oppdrag dere har valgt
  29. april - Sende inn bidrag runde 2  Skogdag med Skogselskapet
  I forbindelse med Skoglekene vil noen av fylkesskogselskapene kunne tilby en skogdag. Da kommer de og tilbringer en dag med dere i deres nærskog. En slik skogdag kan knyttes til oppdraget i Skoglekene, men den må ikke det. Kom gjerne med innspill til hva dere ønsker å få ut av en slik dag. Dersom dere ikke har noen spesielle ønsker, er det helt OK å høre med Skogselskapet hva de foreslår. De har lang og bred erfaring med å tilrettelegge for læring i skogen.


  Dette er et gratis tilbud. Er din skole interessert, kan dere ta kontakt: www.skogselskapet.no

   

  Kort 2


  Kort 4  PS: Satser dere på finaleplass? Her er noen råd 😊


  Klasser som viser at de har jobbet grundig og helhetlig, når ofte høyt opp. Å se at elevene har gjort seg flid med tekst, tegning, eller hva de nå enn har laget, gir et godt inntrykk. Det samme gjelder fotografier. Noen ganger er fotografiet et bidrag i seg selv, eller dere tar bilde av det dere har lagd (lagd noe av tre, lagd en utstilling, lagd en plakat, osv.). Sjekk at fotografiet er skarpt og tydelig nok til at vi kan se hva det er.


  Det ikke bare er selve innsatsen og resultatet som avgjør, men også hvordan dere klarer å formidle det til oss i juryen.


  Og husk: Selv om oppdragene inneholder en liste over hva som må leveres, og forslag til hvordan oppdraget kan løses, er det lov å være kreativ!  LYKKE TIL!   

 • Runde 3: Finale på Norsk Skogmuseum

  Hvem kommer til finalen i Skoglekene 2022?  Se opptak fra sending


  Tusen takk til alle som har deltatt, og for alle bidragene dere har sendt inn! Flott og inspirerende å se hvordan dere har jobbet med oppdragene. Klassene som til slutt kvalifiserte seg til finalen i Skoglekene 2022, er som følger:


  Fylke Skole Tema
  Agder Eikeland oppvekstsenter Bruk tre
  Innlandet Folldal skole Spor og sportegn
  Innlandet Stavsberg skole Aktivitetsløype
  Nordland Beiarn barne- og ungdomsskole Bruk tre
  Trøndelag Bell skole Aktivitetsløype
  Trøndelag Steinerskolen på Rotvoll Spor og sportegn
  Vestfold og Telemark Selvik skole Forskerspiren
  Vestland Skulestad skule Bruk tre
  Rogaland Sviland skule Nærskogen
  Viken Hurdal skole og kultursenter Aktivitetsløype
  Viken Sørumsand skole, 5C Aktivitetsløype

  Om finalen

  Finalen vil foregå på Norsk Skogmuseum i Elverum onsdag 8. juni. Finalen starter kl. 10.00, og avsluttes kl. 13.00, med premieutdeling kl. 14.00. Hver klasse vil være representert med fire elever. Disse fire elevene må samarbeide som et lag. I løpet av tre timer skal laget løse både praktiske og teoretiske oppgaver om skog, natur og friluftsliv i ulike former. Det kan derfor være lurt å repetere temaene fra de innledende rundene. Ingen medbrakte hjelpemidler er tillatt. Alle oppgavene vil foregå utendørs. Velkommen, - og måtte den beste skogmester vinne!


  Om Skogmuseet

  Norsk Skogmuseum ligger i Elverum i Hedmark fylke. Mange av utstillingene innendørs er helt nye, og spenner over temaer som dyreliv i Norge, skog og skogbruk, jakt og fiske. Det fantastiske treet viser fotosyntesen og andre fascinerende egenskaper hos trærne. Ute har museet et stort friluftsareal.